شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ گل دختر از كجا فهميد من كنكور قبول شده ام يعني؟ اين كه مي گفت فرندفيد فيلتره كه!
مرصاد
88/5/10
سوره-2
و البته در باب حرام و حلال بودن فيلتر شكنم پيام گذاشتند...اما بحر حال ما كه فتاوي حاجي تارنما از فيلتر شكن استفاده ميكنيم
تارنما
انکار ميکنم. بنده هيچ فتوايي ندادم! بنده فقط عمل ميکنم!
قاصدك-15
ما هم در اين امر فقط عمل مي كنيم و منع رطب نمي كنيم
مرصاد
قبولى‌ات مبارك قاصدك ... ولى... ولى .. دلم واسه‌ات ميسوزه ... تو دانشگاه نفله ميشى ها lol
ساعت ویکتوریا
قاصدك-15
رتبه 0
0 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
قاصدك-15 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top