شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ ساعت دوازده شد. زنگ موبايلم اهالي خونه را به فيض مي رسونه! نمي دونم كي موبايل منو وتاسه اين ساعت كوك كرده!
قاصدك-15
نمي دونم چرا اذان مي گه!
ساعت ویکتوریا
قاصدك-15
رتبه 0
0 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
قاصدك-15 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top