شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ رتبه ام را بگم؟ نگم؟ شمايل دوراهي
مرصاد
88/5/10
تارنما
بگو بگو!
مرتضي-94
بفرماييد
مرتضي-94
همه كنكوري ها. :دي
قاصدك-15
دقيقا رتبه ام سه هزار و يك شده است!!
تارنما
پس اونجا که گفتين دو هزار و خورده اي!
مرتضي-94
احيانا تقلب نشده؟
قاصدك-15
جناب تارنما: رتبه ام توي زيرگروهم دوهزار و نهصد شده. و تازه فهميدم كه رتبه ي كل محسوب مي شه. كه اون هم سه هزار و يك شده. خيلي هم تفاوتي نداره باهم
تارنما
قاصدک@ بله حق با شماست. در هر حال شيريني واجب است!
قاصدك-15
چرا تقلب شده. دارم برنامه ي يه اغتشاش را مي ريزم. كيا ميان؟
قاصدك-15
يكي برا اين آقا مهدي تو ضيح بده مخاطب كيه
تارنما
مخاطب به کسي مي گويند که متکلم با او سخن مي گويد. که يا مفرد است يا مثني يا جمع. شمايل شهاب 61 سريال مسافران!
مرصاد
رتبه‌اش مهم نيست .. همون قبولى‌اش مهمه كه مباركه
درب کنسرو بازکن برقی
قاصدك-15
رتبه 0
0 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
قاصدك-15 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top