شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ منو كاري داشتين؟!
قاصدك-15
فقط گفته باشم رتبه ام را نمي گما! :دي
تارنما
نگفتين م نگفتين. فقط سهم شيريني بنده رو بدين ميخوام برم کار دارم!
سوره-2
شيريني خورونه
قاصدك-15
شايعات چي بود؟
قاصدك-15
چقدر شيريني بدهكارم به اهالي نت! خدايمان كمك كناد!
تارنما
اصلن م شايعات نبوده. هر چي هست واقعيته. قراره قاصدک شيريني بده
ساعت ویکتوریا
قاصدك-15
رتبه 0
0 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
قاصدك-15 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top